Học sinh Sao Mai có tiếp tục học ở Cao đẳng VH NT Tây Bắc hay không phải chờ Bộ

15/11/2022 06:38
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh ở trường Phổ thông liên cấp Sao Mai có tiếp tục học ở trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc hay không còn chờ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, việc trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Tây Bắc (Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình) cho trường Phổ thông liên cấp Sao Mai sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công để hoạt động giáo dục có dấu hiệu trái các quy định về sử dụng tài sản công theo quy định của Nhà nước.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản văn bản số 5294/BVHTTDL-KHCT nêu rõ về việc ký Hợp đồng 46 là việc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công để cho thuê, phối hợp đào tạo là không đúng quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc chấm dứt việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Nếu thực hiện ngay yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc học của 500 học sinh trường Phổ thông liên cấp Sao Mai và gần 100 thầy cô giáo trường này sẽ được bố trí như thế nào?

Đến nay, học sinh trường Phổ thông liên cấp Sao Mai vẫn học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Ảnh: LC

Đến nay, học sinh trường Phổ thông liên cấp Sao Mai vẫn học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Ảnh: LC

Ngày 8/11, trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Minh Cường - quyền Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc cho biết, trường Phổ thông liên cấp Sao Mai vẫn đang sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường để thực hiện việc dạy học.

“Việc yêu cầu dừng sử dụng cơ sở vật chất lúc này chưa thực hiện được. Hiện trường vẫn đang chờ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc và cho ý kiến chỉ đạo”, ông Cường cho biết.

Cũng trong ngày 8/11, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đặt câu hỏi với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc chấm dứt phối hợp đào tạo văn hóa phổ thông với trường Phổ thông liên cấp Sao Mai (thuộc Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên – Thành Biên Group) có ảnh hưởng gì học sinh trường này hay không và việc học của học sinh trường này sẽ được bố trí như thế nào?

Qua điện thoại, bà Bùi Thị Kim Tuyến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình chưa nhận được văn bản nào về việc chấm dứt liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc với Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên (Thành Biên Group).

Nếu có việc này thì nhà trường phải báo cáo. Về mặt văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa bình chưa nhận được văn bản nào”.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, ngày 08/9/2022, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc đã có thông báo số 541/TB-CĐNTTB về việc chấm dứt hợp đồng liên kết đào tạo văn hóa phổ thông với Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên.

Theo đó, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc nhận thấy Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên đã không thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng trong đó có việc “chưa thực hiện tổ chức đào tạo và cấp văn bằng văn hóa phổ thông cho các đối tượng học sinh theo học nghệ thuật của Trường”.

Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Do vậy, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên từ ngày 08/8/2022.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vẫn chưa biết về việc chấm dứt liên kết đào tạo này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa bình chưa biết đến việc chấm dứt liên kết đào tạo văn hóa phổ thông giữa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc và Công ty điện tử Viễn thông Thành Biên?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa bình chưa biết đến việc chấm dứt liên kết đào tạo văn hóa phổ thông giữa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc và Công ty điện tử Viễn thông Thành Biên?

Đồng thời, nếu trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc tiếp tục cho trường Phổ thông liên cấp Sao Mai sử dụng trụ sở để hoạt động giáo dục có đảm bảo các quy định của Nhà nước về sử dụng tài sản công?

Đặc biệt là khi, việc hợp tác giữa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc và Công ty cổ phần điện tử Viễn thông Thành Biên có dấu hiệu trái quy định về quản lý tài sản công của Nhà nước.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là ngày 24/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình lại có công văn số 1851/UBND-NVK gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hỗ trợ Công ty cổ phần điện tử Viễn thông Thành Biên hợp tác phát triển giáo dục phổ thông liên cấp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Trước đó, ngày 19/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã có văn bản số 3044/SGD&ĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, theo văn bản này Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đề xuất của trường Phổ thông liên cấp Sao Mai.

Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai được thành lập theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 25/5/2018.Đến ngày 25/7/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình lúc đó là ông Bùi Trọng Đắc đã ký văn bản số 2123/QĐ – SGD&ĐT Quyết định cho phép hoạt động giáo dục Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Trước đó, ngày 17/5, Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 46/HĐNT/CĐVHNTTB-THÀNH BIÊN.

Theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Tây Bắc mang trụ sở cho thuê, kinh doanh hợp tác không phù hợp với quy định của Nhà nước.

Trần Phương