Dạy lại bài đã… hội thi

Dạy lại bài đã… hội thi
(GDVN) - Việc dạy lại kiến thức đã học trong tiết hội thi là chuyện bình thường, đang diễn ra. Vậy làm sao vừa đảm bảo chất lượng dạy học vừa đảm bảo hội thi thực chất?

Chuyện buồn về viết vào sách giáo khoa

Chuyện buồn về viết vào sách giáo khoa
(GDVN) - Chỉ vì không thể kiểm soát nổi việc học sinh viết vào sách (có em sử dụng sách cũ) nên tiết dạy dù khá thành công cũng bị ban giám khảo đánh trượt.