Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?

Đảng viên thế nào sẽ bị thanh lọc?
(GDVN) - Nhiệm kỳ qua, Đảng đã khai trừ vị từng là Ủy viên bộ chính trị (ông Đinh La Thăng), Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc tin việc sàng lọc nhất định sẽ được làm mạnh.

"Lý do kỉ luật Đảng nữ phó phòng Trần Hồng Ly là chưa thỏa đáng"

"Lý do kỉ luật Đảng nữ phó phòng Trần Hồng Ly là chưa thỏa đáng"
(GDVN) - Ngày 22/3/2013, bà Trần Hồng Ly - phó Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh nhận được thông báo về Quyết định khai trừ bà khỏi Đảng khiến bà Ly rất bất ngờ, vì theo bà Ly: "chỉ vì một chuyện không đáng gì mà nỡ lòng khai trừ tôi ra khỏi Đảng”.

Lý do khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Hồng Ly là gì?

Lý do khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Hồng Ly là gì?
(GDVN) - Thêm một lý do để khai trừ Đảng đối với bà Trần Hồng Ly được đưa ra trong Quyết định là: “Trong quá trình công tác, là một đảng viên, thay vì góp ý trong sinh hoạt, làm việc nhưng đồng chí lại dử dụng điện thoại cá nhân nhắn tin nhiều lần vào điện thoại của các đồng chí lãnh đạo cơ quan với nội dung gây hoài nghi làm mất đoàn kết nội bộ”.