10 sản phẩm công nghệ đình đám nhất từ đầu thế kỷ XXI

03/08/2012 20:52 Nguồn: Infonet
Trong số các sản phẩm công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới, Apple đóng góp 2 đại diện với chiếc máy nghe nhạc iPod và điện thoại iPhone.
1. iPhone (2007)
2. Microsoft Windows XP (2001)
3. Kindle (2007)
4. BlackBerry (2003)
5. Ổ USB (2000)
6. Nintendo Wii (2006)
7. Công nghệ Blu-ray (2006)
8. iPod (2001)
9. HDTV
10. Thiết bị Bluetooth
Nguồn: Infonet