Bộ hình nền cực đẹp dành cho iphone

12/09/2012 14:20 Lê Phương ( nguồn Ozon)
(GDVN) - Bộ sưu tập những hình nền đẹp dành cho iphone.
1 Abstract Lighting – iPhone Wallpaper
2 Abstract Texture – iPhone Wallpaper
3 Adobe Abstract – iPhone Wallpaper
4 Abstract Lines – iPhone Wallpaper
5 Blue Bokeh – iPhone Wallpaper

6 Abstract Garbage – iPhone Wallpaper
7 Blue Lines – iPhone Wallpaper
8 Retro – iPhone Wallpaper
9 Blue Abstract Swirls – iPhone Wallpaper

10 Pink Bubbles – iPhone Wallpaper
11 3D Stripes – iPhone Wallpaper
12 Dew Drops – iPhone Wallpaper
13 Cute Kid – iPhone Wallpaper
14 Colorful Marbles – iPhone Wallpaper
15 Ed Hardy Tiger – iPhone Wallpaper
16 Abstract Shapes – iPhone Wallpaper
17 abstract Purple – iPhone Wallpaper
18 Light Beams – iPhone Wallpaper

 19 Colorful Squares – iPhone Wallpaper
20 Abstract Vectors – iPhone Wallpaper
21 Brown Pixels – iPhone Wallpaper
22 Abstract Question – iPhone Wallpaper
23 Abstract Explosion – iPhone Wallpape

 24 Letter N – iPhone Wallpaper
25 Abstract Blue Swirls – iPhone Wallpaper
26 Colorful Burst – iPhone Wallpaper
27 Blue Bokeh Spots – iPhone Wallpaper
28 Purple Swirls – iPhone Wallpaper
29 Colorful Plants – iPhone Wallpaper

 30 Abstract Shapes – iPhone Wallpaper
Lê Phương ( nguồn Ozon)