Cách buộc dây thừng chắc chắn, đơn giản, dễ tháo

23/07/2012 12:41 Lê Mai (st)
(GDVN) - Video dưới dây sẽ hướng dẫn bạn 1 cách buộc dây thừng dùng để kéo, leo. Bạn có thể vận dụng trong các trường hợp cần thiết như khi đi picnic, muốn hợp sức kéo đồ vật khi trong tay không có các phương tiện cần thiết, chuyên dụng...
Lê Mai (st)