Chùm ảnh: Tuyệt sắc mùa Thu ở Nhật Bản

14/08/2012 13:05 Lê Mai
(GDVN) - Cứ vào độ cuối tháng 8 đầu 9 hàng năm là thời điểm mùa Thu ở Nhật Bản bắt đầu. Trong các cách rừng, thảm thực vật lại chuyển sang màu vàng và đỏ trước khi rũ bỏ hết những chiếc lá trên cành xuống mặt đất để sẵn sàng đón đợi mùa Đông khắc nghiệt đang chờ phía trước. Mùa Thu tại Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 theo lịch Dương.
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Lê Mai