Cuộc sống sinh tồn của loài gấu hoang ở Alaska, Mỹ

21/07/2012 11:04 Lê Mai (theo NPO)
(GDVN) - Những hình ảnh sống động, chụp cận cảnh cuộc sinh tồn hàng ngày của loài gấu xám hoang Bắc Mỹ sinh sống trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai ở Nam Alaska miền Bắc nước Mỹ. >> Cập nhật tin tức từ Facebook.
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Gấu xám hoang dã Bắc Mỹ trong Khu bảo tồn - công viên quốc gia Katmai/Katmai National Park & Preserve
Lê Mai (theo NPO)