Những "bông hoa" trong suốt, khổng lồ trong lòng Bạch Hải

18/09/2012 15:50 Lê Mai (theo Ers)
(GDVN) - Biển Bạch Hải đang vào giai đoạn mùa Hè, đây là thời điểm các đàn sứa nước mặn phát triển rất mạnh. Mỗi con sứa có đến 24 con mắt, 95% cơ thể của chúng là nước. Dưới ánh đèn của các nhà nghiên cứu sinh vật đại dương, những con sứa biển như biến thành những bông hoa sặc sỡ đang nở bung trong lòng biển.
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Sứa biển ở Bạch Hải
Lê Mai (theo Ers)