Những nguồn năng lượng sẽ phổ biến trong tương lai

20/08/2012 17:02 Lê Mai
(GDVN) - Bên cạnh nguồn năng lượng hạt nhân hiệu suất cao nhưng luôn gây lo ngại, trong tương lai, con người sẽ sử dụng nhiều các thiết bị phát, tạo và hình thành điện năng để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. Nổi bật trong số đó chính là các nguồn điện năng được xác định là vô tận như phong điện, năng lượng mặt trời... đặc biệt là nguồn năng lượng tận dụng từ hiện tượng thủy triều ở các đại dương và vùng biển khu vực.
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Phong điện
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Điện từ thủy triều
Phong điện kết hợp với thủy triều
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời
Lê Mai