Những siêu phẩm làm chao đảo giới công nghệ

26/08/2012 18:20 Nguồn: Genk
Đã có thời những thiết bị này được coi là “siêu phẩm”, là thứ đặt nền tảng cho nhiều công nghệ sau này. Đó là các sản phẩm có tầm ảnh hưởng lớn đến các tư duy thiết kế hiện tại.
iPod “nguyên thủy”
Motorola Flip Phone (StarTAC)
Atari VCS/2600
Máy ảnh Polaroid
Đĩa CD và DVD
Máy chữ
iPhone
Máy tính bảng iPad
Nguồn: Genk