VIDEO: Cảnh xả đập nước Condit hoàng tráng ở Washington, Mỹ

09/08/2012 15:24
(GDVN) - Video tư liệu ghi lại cảnh xả đập nước Condit ở Washington, Mỹ