Năm này còn ai nhờ xem điểm nữa không?

Năm này còn ai nhờ xem điểm nữa không?
GDVN- Như vậy các bị cáo ở cả 3 tỉnh thành đã lĩnh án vì hành động can thiệp vào kỳ thì Trung học phổ thông Quốc gia. Những mức án có đủ làm gương cho người khác?