Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

24/11/2022 09:41
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 23/11/2022 kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể đã chuyển công tác khác.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng là bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Thủy