Xem Ronaldo đau đớn quằn quại rồi nhoẻn miệng cười trong... 1 phút

30/01/2012 10:20 Đỗ Âu
(GDVN) - Chỉ trong 55 giây, từ chỗ còn đau quằn quại trên sân Ronaldo đã đi lại và cười nói bình thường vì anh vẫn bị trọng tài phạt thẻ vàng sau pha bóng này.
Đỗ Âu