Nỗi trăn trở của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nỗi trăn trở của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Điều mà Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng như ngành xây dựng luôn trăn trở, sốt ruột và phải hành động khi người dân đang cần rất nhiều nhà ở xã hội nhưng nguồn cung lại quá ít.