Lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng

07/09/2018 07:11
Trần Phương
(GDVN) - Lần đầu tiên Hiệu trưởng của Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển, việc này khác hoàn toàn so với việc bổ nhiệm trước đây.

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án tại Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/1/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 Bộ Nội vụ đã hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, qua đó tuyển chọn được người có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng sẽ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển. (Ảnh: VTV) ảnh 1
Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng sẽ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển. (Ảnh: VTV)

Ngày 2/8, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với mục tiêu tuyển chọn thông qua thi tuyển để bổ nhiệm người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được được Đảng, nhà nước và tập thể Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng giao phó, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, kế thừa và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Nhà trường.

Lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hải Phòng ảnh 2Lãnh đạo hai trường đứng cuối bảng xếp hạng đại học nói gì?

Đồng thời, thông qua việc thi tuyển sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Về tiêu chí người dự thi, Bộ Y tế quy định người dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định tại Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 4/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Nội dung thi gồm 2 phần: Thi viết với nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng...

Được biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11/9/2018 đến 03/10/2018.

Trần Phương