Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo của huyện Yên Minh năm học mới chỉ có... 3 dòng

13/06/2020 06:11
Vũ Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng giáo dục huyện Yên Minh email cho các trường học chỉ đạo: Đối với học sinh hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước triển khai thực hiện như năm học trước.

Liên quan đến những bất thường trong việc chi trả hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP tại tỉnh Hà Giang.

Giáo dục Việt Nam từng đăng tải bài viết: “Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo” của huyện Yên Minh... không có dấu.

Theo đó Phòng giáo dục huyện Yên Minh trong năm học 2019-2020 gửi văn bản: Về việc thực hiện đăng ký nhu cầu sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.


Chỉ đạo mua sách tham khảo ở Hà Giang có dấu hiệu độc quyền, sai nguyên tắc

Nội dung của văn bản yêu cầu:

Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể trong xã, thị trấn, các trưởng thôn bản, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về nội dung Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về chế độ hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước cho học sinh.

Tổ chức tuyên truyền vận động các em học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ đưa vào thư viện để nhà trường hỗ trợ cho các em học sinh không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện để mua sách cho con em học tập.

Các trường chỉ đạo giáo viên tổ chức họp với phụ huynh học sinh thống nhất việc ủy quyền mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập năm học 2019-2020 trên cơ sở danh mục cần thiết do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

Sau khi họp thống nhất xong yêu cầu hoàn thiện các thủ tục cần thiết như: Biên bản thỏa thuận giữa cấp ủy chính quyền, hội phụ huynh học sinh và nhà trường.

Biên bản họp thống nhất theo từng thôn bản; Bản cam kết của phụ huynh học sinh (các mẫu biên bản Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi qua Email các trường).

Các trường hoàn thiện xong trước 31/5/2019.

Các trường chỉ sử dụng sách giáo khoa theo danh mục Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn do nhà xuất bản giáo dục phát hành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Các trường căn cứ vào số học sinh đã được hội đồng thẩm định huyện phê duyệt học kỳ II năm học 2018-2019 làm số liệu để tổng hợp đăng ký mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh theo từng khối lớp năm học 2019-2020.

Đối với danh mục, bảng giá dự kiến sách giáo khoa, đồ dùng học tập các cấp học năm học 2019-2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi vào địa chỉ Email các trường).

Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo của huyện Yên Minh năm học mới chỉ có... 3 dòng ảnh 2

Lệnh tiêu tiền học sinh nghèo của huyện Yên Minh chỉ có ...3 dòng (Ảnh:V.N)

Điều đáng nói văn bản trên của Phòng giáo dục huyện Yên Minh không có số hiệu, ngày tháng, con dấu cũng như chữ ký của trưởng phòng Phạm Ngọc Quyết.

Về căn cứ pháp lý có thể thấy văn bản này vô giá trị nhưng lại là kim chỉ nam cho các trường thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Cách chỉ đạo “lạ” của Phòng giáo dục huyện Yên Minh đã đặt ra nhiều dấu hỏi về những bất thường mà những người không có chuyên môn cũng phải thắc mắc.

Bên cạnh những bất thường kể trên trong văn bản của Phòng giáo dục huyện Yên Minh cũng chỉ định danh mục sách giáo khoa và đồ dùng học tập trên toàn huyện.

Những tưởng với những phản ánh nêu trên, Phòng giáo dục huyện Yên Minh sẽ làm nghiêm và làm đúng công tác chỉ đạo, minh bạch, công khai.

Thế nhưng: Không!

Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo của huyện Yên Minh năm học mới chỉ có... 3 dòng ảnh 3

Phòng giáo dục huyện Yên Minh gửi báo giá của công ty An Vinh cho các trường (Ảnh:V.N)

Mới đây, các trường học trên địa bàn huyện Yên Minh nhận được một email của Phòng giáo dục chỉ đạo như sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi các trường danh mục sách giáo khoa, Đồ dùng để các trường tham khảo, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh lựa chọn sử dụng trong năm học 2020-2021.

Đối với học sinh hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước triển khai thực hiện như năm học trước.

Thời gian đăng ký năm học 2020-2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường sau. Trân trọng!

Về cơ sở pháp lý email của Phòng giáo dục và đào tạo hoàn toàn vô giá trị vì không phải là văn bản (không có số hiệu, dấu đỏ, chữ ký).


Người làm giáo dục Hà Giang xin được nói thẳng tiếng lòng mình

Chẳng qua đây chỉ là cách chỉ đạo “khéo léo” của Phòng giáo dục để không phải chịu trách nhiệm.

Thế nhưng cách chỉ đạo kiểu này của Phòng giáo dục huyện Yên Minh là rất bất thường.

Một hiệu trưởng tại huyện Yên Minh khi nhận được email này gọi thẳng đây là cách chỉ đạo “dấm dúi”.

Trong nội dung của email kể trên ghi rõ: Đối với học sinh hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước triển khai thực hiện như năm học trước.

Điều này đồng nghĩa sẽ không có sự thay đổi nào trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo (về cách thức, danh mục sách vở, đồ dùng).

Kèm theo chỉ đạo trên, Phòng giáo dục gửi: báo giáo học phẩm học sinh của cửa hàng Trần Diệu Thúy và danh mục sách giáo khoa năm học 2020-2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Vinh.

Việc làm của Phòng giáo dục huyện Yên Minh đã làm sai chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo.

Điều 5, Thông tư số: 21/2014/TT-BGDĐT: Trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra công văn số: 2372/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo nghiêm cấm:

Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh và phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc làm của Phòng giáo dục huyện Yên Minh chẳng khác nào đi “chào hàng” cho cửa hàng Trần Diệu Thúy và công ty An Vinh.

Chưa kể đến những bất thường trong việc chi trả tiền hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP mà Giáo dục Việt Nam đã từng chỉ ra.

Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo của huyện Yên Minh năm học mới chỉ có... 3 dòng ảnh 5

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Minh (Ảnh:V.N)

“Bất lực” trước cách làm của Phòng giáo dục huyện Yên Minh, một hiệu trưởng tâm sự thật lòng:

“Như vậy là Phòng giáo dục vẫn bất chấp làm sai nguyên tắc quản lý vốn của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Cách chỉ đạo dấm dúi của Phòng giáo dục huyện Yên Minh càng chứng tỏ việc làm của họ là khuất tất.

Năm nay Phòng giáo dục còn gửi báo giá chào hàng hộ doanh nghiệp, cửa hàng.

Thử hỏi cơ quan chức năng, thanh tra ở đâu mà để họ lộng hành như thế.

Điều này càng khiến chúng tôi thương học sinh nhiều hơn vì cảm thấy gần như là bất lực khi họ mũ ni che tai như vậy”.

Đã đến lúc dư luận tỉnh Hà Giang rất cần sự vào cuộc và làm rõ những bất thường trong việc chi trả tiền hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Vũ Ninh