Một điểm bằng một chỉ vàng đấy!

Một điểm bằng một chỉ vàng đấy!
(GDVN) - Đầu tư cho giáo dục, đừng thấy cái thiệt trước mắt, có thể chỉ một học sinh này đạt giải nhưng nó đang âm thầm nhen lên trong học trò ngọn lửa học tập...