[Video] Hành trình cao cả: Mang lớp học tới giường bệnh nhân

24/11/2011 06:00
(GDVN) - "Nếu các em không đến được lớp học, chúng tôi sẽ mang lớp học tới giường bệnh của các em". Đây vừa là mục tiêu, vừa là cam kết của Báo GDVN và BV Nhi TƯ.