Lực lượng thanh tra 3 cấp có ở tất cả các khâu trong kỳ thi tốt nghiệp 2020

25/05/2020 06:21
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục Nguyễn Đức Cường cho biết việc thanh tra, kiểm tra của 3 cấp (bộ, tỉnh, sở) được thực hiện ở tất cả các khâu trong kỳ thi tốt nghiệp.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi. Điểm khác biệt lớn trong quy chế năm nay là sẽ không huy động cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi, chấm thi.

Tuy nhiên, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ về Phiên họp tháng 4 của Chính phủ, trong đó giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương mình.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ có sự tham gia của Thanh tra cấp tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay Bộ chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra phải được tăng cường, theo nguyên tắc:

Xác định rõ trách nhiệm trong công tác thanh tra/kiểm tra các khâu của kỳ thi đối với Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo (hình thức, đối tượng, nội dung, thành phần tham gia, tập huấn để thực hiện việc thanh tra/ kiểm tra); việc thanh tra/kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Thanh tra, kiểm tra của ba cấp Bộ, Tỉnh, Sở được thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi, tại các Hội đồng thi, điểm thi, phòng thi… của địa phương.

Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Đức Cường (Ảnh: moet.gov.vn)

Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Đức Cường (Ảnh: moet.gov.vn)

Cũng theo ông Cường, năm nay không huy động cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi, chấm thi, nhưng Bộ sẽ huy động cán bộ, giảng viên đại học có đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác thi tham gia hoạt động thanh tra/kiểm tra thi ở địa phương.

Việc huy động cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra phải đảm bảo đúng các quy định pháp luật về thanh tra.

Dự kiến có 2 nhóm khác nhau: một số tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra của Bộ; một số tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Hơn nữa, việc thanh tra, kiểm tra của Bộ, Tỉnh và Sở được thực hiện trên nguyên tắc, tránh trùng lặp giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc tổ chức các đoàn thanh tra nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra tỉnh tổ chức Đoàn thanh tra/kiểm tra trong từng khâu của kỳ thi (chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo) phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra (hoặc kiểm tra) các khâu của kỳ thi tốt nghiệp tại 63 địa phương trong suốt thời gian coi thi, chấm thi (gồm các đoàn của Thanh tra Bộ, các đoàn của Ban Chỉ đạo thi quốc gia); Hướng dẫn Thanh tra sở thành lập các đoàn thanh tra/ kiểm tra các khâu của kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thanh tra/kiểm tra các khâu của kỳ thi tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động tổ chức thanh tra/kiểm tra công tác tổ chức thi tại địa phương.

Công tác tập huấn thanh tra luôn là khâu rất quan trọng, năm nay do tình hình dịch bệnh nên mọi việc chuẩn bị cho kỳ thi đều gấp rút, do đó, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Sau khi Quy chế thi được ban hành, phương án thanh tra/kiểm tra thi của Bộ được lãnh đạo Bộ phê duyệt (phương án gồm tổ chức đoàn thanh tra/kiểm tra thi của Bộ và phương án hướng dẫn tổ chức đoàn thanh tra/kiểm tra thi của địa phương), Bộ sẽ ban hành Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra thi.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi. Việc tập huấn cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nhiều bước.

Bước 1, tập huấn cho Lãnh đạo Sở, Thanh tra sở; lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, thanh tra nội bộ đối với các cơ sở giáo dục đại học dự kiến điều động cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Bước 2, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tập huấn Quy chế thi, hướng dẫn Thanh tra/kiểm tra thi cho cán bộ, giảng viên dự kiến điều động tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Bước 3, Thanh tra Bộ tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia các đoàn thanh tra của Bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Đặc biệt, năm nay, tập huấn nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra thi bằng Tài liệu điện tử (Infographic và Video), có các bài test cho nội dung tập huấn, có sổ tay nghiệp vụ thanh tra thi dùng cho thành viên tham gia đoàn thanh tra.

Chỉ những cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu qua các bài test mới tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Trước kỳ thi, hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau:

Công tác chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; Công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thanh tra của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Chỉ đạo và hoàn thành chương trình cho học sinh lớp 12, đánh giá kết quả, đăng ký dự thi; Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị tại các nơi dự kiến đặt Điểm thi; Công tác chuẩn bị của Ban in sao đề thi.

Thùy Linh