Mức học phí trường tư tại Hà Nội có nơi lên tới 160 triệu đồng/năm

26/03/2021 13:48
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã công bố mức học phí năm học 2021-2022.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu công bố học phí năm học 2021-2022. Trong đó, mức học phí thấp nhất 45 triệu đồng/năm (chương trình chất lượng cao lớp 11, 12).

Học sinh theo học chương trình Anh ngữ học thuật tăng cường (lớp 9, 10, 12) đóng 60 triệu đồng/năm. Mức thu đối với chương trình Việt Nam hội nhập (lớp 5) là 75 triệu đồng/năm. Chương trình song ngữ dành cho học sinh từ lớp 1-8 có học phí 85 triệu đồng/năm. Chương trình Advance (lớp 1, 2) và IGCSE (lớp 8-10) có chung mức học phí 100 triệu đồng/năm. Học phí cao nhất thuộc chương trình A-levels - 160 triệu đồng/năm.

Theo thông tin tuyển sinh, năm học tới, trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi sao Hà Nội thu học phí lớp 1 là 3 triệu đồng/tháng hoặc 4,5 triệu đồng/tháng nếu trẻ theo học chương trình bổ trợ nâng cao.

Bảng biểu mức thu học phí đối với lớp 1 của trường Ngôi sao

Bảng biểu mức thu học phí đối với lớp 1 của trường Ngôi sao

Bảng biểu thu học phí đối với lớp 6 của trường Ngôi sao

Bảng biểu thu học phí đối với lớp 6 của trường Ngôi sao

Trong khi đó, học sinh lớp 6 đóng 2,5 triệu đồng/tháng hoặc 3 triệu đồng/tháng nếu học chương trình bổ trợ nâng cao.

Năm học 2020-2021, Hệ thống Giáo dục Archimedes thu học phí ở từng cơ sở khác nhau. Tại trường Tiểu học Archimedes Academy, học phí cho học sinh lớp 1, 2 là 6 triệu đồng/tháng, lớp 3, 4, 5 là 7,5 triệu đồng. Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy thu 5 triệu đồng đối với lớp 6, 7 và 6,5 triệu đồng đối với lớp 8, 9.

Mức học phí tại trường Archimedes Đông Anh

Mức học phí tại trường Archimedes Đông Anh

Trong khi đó, mức học phí tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh gồm các mức 4 triệu đồng (lớp 6, 7), 5 triệu đồng (lớp 1, 2, 8, 9, 10) và 6 triệu đồng (lớp 4, 5, 11, 12).

Hệ thống Giáo dục Đa trí tuệ thu học phí năm học 2021-2022 theo cấp học và chương trình. Trong đó, ở cấp tiểu học, mức thu cho chương trình Sáng tạo S.T.E.A.M là 3,8 triệu đồng/tháng, Năng khiếu ngôn ngữ 5,5 triệu đồng, Quốc tế 7,2 triệu đồng.

Ở Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thì học phí chương trình Năng khiếu ngôn ngữ, Sáng tạo S.T.E.A.M lần lượt là 5,6 triệu đồng và 5 triệu đồng. 5 triệu đồng/tháng cũng là mức thu của chương trình Năng khiếu vận động - nghệ thuật ở bậc trung học cơ sở.

Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton có mức học phí tương đối cao. Học sinh hệ Bán quốc tế đóng học phí 59 triệu đồng/năm cho lớp 1-8, 63 triệu đồng cho lớp 9-10 và 65 triệu đồng lớp 11-12.

Học phí đối với bậc trung học cơ sở của trường Newton

Học phí đối với bậc trung học cơ sở của trường Newton

Học phí đối với bậc trung học phổ thông của trường Newton

Học phí đối với bậc trung học phổ thông của trường Newton

Ở hệ Cambridge, học sinh lớp 1-2 đóng 65 triệu đồng, lớp 3-5 đóng 69 triệu đồng, lớp 6-8 đóng 79 triệu đồng và lớp 9 đóng 95 triệu đồng. Ở chương trình Song ngữ, học phí thấp nhất là 69 triệu đồng (lớp 1, 2), cao nhất là 137 triệu đồng (lớp 11, 12).

Thùy Linh