Nâng cao chất lượng học sinh học nghề gắn với văn hoá trung học phổ thông

03/12/2022 09:42
Phạm Linh
GDVN- Các cơ sở GDNN thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao, tìm hiểu bình đẳng giới, phong trào trang trí lớp học nhằm tạo môi trường học tập gắn với văn hoá THPT.

Nhằm tạo môi trường gắn với văn hoá trung học phổ thông để từ đó nâng cao chất lượng học tập, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động dành học sinh như: Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho nữ sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;…

Hội thao nhằm thúc đẩy phong trào phát triển giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua đó phát triển thể lực, rèn luyện phẩm chất, nhân cách góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Khuyến khích học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gương mẫu, tự giác tham gia luyện tập thể dục, thể thao và hình thành thói quen thường xuyên rèn luyện thân thể nhằm nâng cao thể lực, phát triển hài hoà Đức, Kỹ, Trí, Thể, Mỹ đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống, học tập lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự Hội thao.

Nâng cao chất lượng học sinh học nghề gắn với văn hoá trung học phổ thông ảnh 1

Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2022 thu hút 15 đơn vị tham gia (Ảnh: CTV)

Năm 2022, Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ III đã thu hút 12 đơn vị tham gia.

Cũng trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công “Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho nữ sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022”.

Hội thi được tổ chức với mục đích đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm phổ biến sâu rộng các kiến thức và quy định về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thông qua hình thức sân khấu hóa.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực học đường.

Đây cũng là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho các nữ sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thể hiện tài năng cũng như quan điểm của bản thêm về bình đẳng giới.

Tại hội thi, các nữ sinh sẽ tham gia phần thi năng khiếu và hùng biện. Trong đó, các thí sinh mang đến hội thi nhiều đề tài ý nghĩa và phản ánh sát thực trạng và những giải pháp hay để nâng cao bình giới trong gia đình, trong các ngành, lĩnh vực hiện nay.

Nâng cao chất lượng học sinh học nghề gắn với văn hoá trung học phổ thông ảnh 2

Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới là sân chơi bổ ích dành cho các nữ sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Vũ Quang Trực – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết :”Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng trong phòng, chống bạo lực giới và thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

Nổi bật trong đó như việc thúc đẩy phụ nữ tham gia lĩnh vực tham chính, tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh tăng cao hơn nhiệm kỳ trước.Thực tế tại Quảng Ninh, tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề, nâng cao trình độ, dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng tăng.

Tỉnh cũng ban hành các cơ chế, chính sách riêng, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng số phụ nữ được hưởng lợi, nhất là phụ nữ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng nhận thấy còn nhiều hạn chế. Sự bất bình đẳng trong gia đình, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra phức tạp và tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong bộ phận nhỏ người dân.

Trong một số ngành, lĩnh vực phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn và điều kiện phát huy sức sáng tạo của phụ nữ còn hạn chế.

Nguyên nhân chính là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân, nhận thức về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới còn hạn chế.

Chính vì vậy, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân nhằm chuyển đổi hành vi và chủ động hành động vì bình đẳng giới và ngăn chặn, giảm thiểu bạo lực giới là một nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong công tác bình đẳng giới”.

Nâng cao chất lượng học sinh học nghề gắn với văn hoá trung học phổ thông ảnh 3

Lớp học văn hoá phổ thông tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh được trang trí công phu (Ảnh: CTV)

Bên cạnh các hoạt động chung do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tập trung nhiều giải pháp góp phần cải thiện môi trường học tập gắn với văn hoá trung học phổ thông.

Điển hình như Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh phát động phong trào trang trí lớp học dành cho các lớp văn hoá phổ thông.

Thông qua việc trang trí lớp học, nhà trường hướng tới tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút các học sinh thêm gắn bó, thêm yêu trường học lớp học của mình hơn. Giúp các học sinh nhận thức về cái đẹp và có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ và có tinh thần đoàn kết và có trách nhiệm đối với tập thể.

Tham gia phong trào, 15 lớp học là 15 ngôi nhà ấm áp, vui tươi. Lớp nào cũng đầy sáng tạo và chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình.

Phạm Linh