Thăng hạng giáo viên, ai được lợi nhất?

Thăng hạng giáo viên, ai được lợi nhất?
(GDVN) - Trong việc thi - xét nâng hạng giáo viên hiện nay, nhiều giáo viên chỉ thêm khổ và tốn kém, đối tượng hưởng lợi nhất chính là các đơn vị đứng ra mở các lớp này