Nếu dừng hoạt động, trường tư thục phải chi trả trợ cấp mất việc cho giáo viên

02/04/2020 06:14
Thùy Linh
(GDVN) - Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có văn bản gửi chủ tịch công đoàn các đơn vị ngoài công lập trực thuộc, hướng dẫn trả lương cho giáo viên trong dịch Covid-19.

Ngày 31/3, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có văn bản gửi chủ tịch công đoàn các đơn vị ngoài công lập trực thuộc để hướng dẫn trả lương cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 làm cơ sở để công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện. 

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học ngoài công lập khối trực thuộc, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu công đoàn cơ sở các trường ngoài công lập tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu dừng hoạt động, trường tư thục phải chi trả trợ cấp mất việc cho giáo viên  ảnh 1
Ngày 31/3, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có văn bản gửi chủ tịch công đoàn các đơn vị ngoài công lập trực thuộc để hướng dẫn trả lương cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Thùy Linh)

Cụ thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngừng việc do đơn vị dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch Covid-19 thì tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài, đơn vị không còn khả năng chi trả thì chủ đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể thỏa thuận việc tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc hưởng một phần lương (theo Điều 32, Bộ luật Lao động).

Tuy nhiên, trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

Trong trường hợp nhà trường phải sắp xếp thu hẹp hoạt động dạy và học, cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng hoạt động thì công đoàn cần tham gia xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên (theo Điều 38 và Điều 44, Bộ luật Lao động).

Trong trường hợp này, nhà trường phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Thùy Linh