Ngành giáo dục TP.HCM công bố lý do chưa duyệt HĐQT trường Hoa Sen

31/01/2015 07:11
Thế Phú
(GDVN) - Do Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản báo cáo của HĐQT thể hiện sự thống nhất về tỷ lệ góp vốn của HĐQT, các cổ đông nên chưa thể trình phê duyệt.

Ngày 29/1/2015, ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ký văn bản số 297/GDĐT-TC gửi ông Nguyễn Trung Đức – thành viên HĐQT trường ĐH Hoa Sen để thông báo một số diễn biến mới nhất xảy ra tại trường ĐH Hoa Sen.

Theo đó, sau khi làm việc với đại diện HĐQT và một số cổ đông của trường Hoa Sen hôm 26/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã đưa ra một số kết luận như sau: HĐQT và các cổ đông vẫn chưa thống nhất tỷ lệ góp vốn của từng cổ đông, cũng như vốn của trường.

Cụ thể là số cổ phần của các Công ty Iconnect và Coorinate tham gia góp vốn vào trường ĐH Hoa Sen được nêu tại văn bản 829 ra ngày 4/8/2014 của HĐQT không thống nhất với số cổ phần nêu trong văn bản số 10/2014 ra ngày 20/8/2014 của BTC tại Đại hội cổ đông bất thường.

Theo giấy chứng nhận do Chủ tịch HĐQT của trường ĐH Hoa Sen xác nhận, số cổ phần đang sở hữu của Công ty IConnect đến ngày 10/11/2013 là 1.904.101, và tổng số cổ phần đang sở hữu đến ngày 12/2/2014 là 2.487.295 cổ phần (tương đương 26,5%); số cổ phần đang sở hữu của Công ty Coordinate đến ngày 10/1/2013 là 530.068, tổng số cổ phần đang sở hữu đến ngày 12/2/2014 là 692.419 cổ phần (tương đương 7,38%) vốn điều lệ của trường ĐH Hoa Sen.

Ngành giáo dục TP.HCM công  bố lý do chưa duyệt HĐQT trường Hoa Sen ảnh 1
Cho tới nay, những căng thẳng, rắc rối xảy ra tại trường ĐH Hoa Sen vẫn chưa kết thúc.

Theo văn bản 10/2014 ra ngày 20/8/2014 của ĐH cổ đông bất thường trường ĐH Hoa Sen, ĐH cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/8/2014 có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho khoảng 70% tổng số cổ phần của trường ĐH Hoa Sen.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT đã ra thông báo số 814 và thông báo số 815 ra ngày 1/8/2014 (Trước ngày diễn ra ĐH cổ đông bất thường 1 ngày) nêu số cổ phần của Công ty Iconnect là 1.470.036 và Coordinate là 617.996. Theo văn bản 829 ra ngày 4/8/2014 thì số cổ đông tham dự ĐH cổ đông bất thường chỉ sở hữu cổ phần tương ứng là 59% vốn điều lệ, trong khi quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Hoa Sen quy định là 65%.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của HĐQT trường ĐH Hoa Sen, thể hiện sự thống nhất về tỷ lệ góp vốn của HĐQT và các cổ đông của trường.

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chưa có đủ cơ sở pháp lý trình UBND TP.HCM công nhận HĐQT của trường ĐH Hoa Sen qua ĐH cổ đông bất thường ngày 2/8/2014. Cơ quan này cũng đã đề nghị HĐQT xác định số cổ phần, ngày chốt sổ của các cổ đông góp vốn, để Sở Giáo dục và Đào tạo đủ cơ sở xem xét tính pháp lý của ĐH cổ đông bất thường. Trong trường hợp vẫn không thống nhất được thì các bên có thể yêu cầu cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng cho biết thêm, trường ĐH Hoa Sen muốn hoạt động theo cơ chế trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo điều lệ trường ĐH mới, cần phải làm hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành viên HĐQT trường ĐH Hoa Sen cần tổ chức và hoạt động theo đúng các quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

Thế Phú