Gặp gỡ nữ sinh đa tài người H’mông

Ảnh nhân vật cung cấp
GDVN- Con là một học sinh hơi khác biệt vì chính con không bao giờ đặt nặng điểm số. Điều quan trọng nhất con hướng đến là hiểu biết của mình.