Nghiêm cấm ép buộc, vận động học sinh không thi lớp 10

16/04/2016 08:48
Thuỳ Linh
(GDVN) - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu: “Nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT"

Nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh”.

Đó là một trong quy định mới nhất, hướng dẫn về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi các đơn vị và yêu cầu thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh biết để thực hiện.

Nghiêm cấm không được ép buộc, vận động học sinh không thi lớp 10 (Ảnh: nld.com.vn)
Nghiêm cấm không được ép buộc, vận động học sinh không thi lớp 10 (Ảnh: nld.com.vn)

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường THCS, mỗi đơn vị thành lập một Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017.

Các hội đồng cũng cần thành lập tổ kiểm tra công tác tính điểm và quản lý điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của học sinh trong đơn vị. Tham gia kiểm tra chéo giữa các cơ sở giáo dục theo sự phân công của phòng GD&ĐT. Giải quyết các khiếu nại về dữ liệu thi, về điểm THCS, điểm cộng thêm của học sinh,…

Văn bản này cũng nêu rõ: Nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Hướng dẫn học sinh cách tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với những học sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên); lập bảng Danh sách học sinh theo từng lớp (theo mẫu)…Tổ chức và hướng dẫn cho học sinh viết “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”. rõ ràng, đầy đủ, chính xác (sao thêm 2 bản, bản chính nộp Sở, các bản sao lưu tại phòng GD&ĐT và tại cơ sở giáo dục).

Ngoài việc giao trách nhiệm cho các đơn vị trong việc nhận Phiếu báo dự thi và Phiếu báo kết quả thi, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ thi, không cử giáo viên dạy Ngữ văn, Toán lớp 9 năm học 2015-2016 làm công tác coi thi.

Khác với các năm trước, việc tuyển sinh của khối THPT chuyên thuộc các trường đại học ở Hà Nội đều triển khai trước khi Hà Nội tuyển sinh lớp 10, năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, việc tuyển sinh của các trường này phải xếp sau các trường công lập.

Thuỳ Linh