Đừng xem nhẹ sai sót trong sách giáo khoa

Đừng xem nhẹ sai sót trong sách giáo khoa
GDVN- Nếu giáo viên thay thế ngữ liệu trong sách giáo khoa không chính xác, không đạt yêu cầu của mục tiêu giáo dục thì lợi đâu chẳng thấy, lại làm hỏng chương trình.