Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini

05/06/2012 06:35 Ng.Lập
(GDVN) - Người đẹp trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ khi tạo dáng bên cạnh siêu xe Lamborghini sang trạng và mạnh mẽ.
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Kiều nữ đẹp mê hồn bên 'siêu bò' Lamborghini
Ng.Lập