Được mùa nguyên khí?

Được mùa nguyên khí?
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ chính thức thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về rà soát lại công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Tỷ phú cũng là "thương hiệu quốc gia"

Tỷ phú cũng là "thương hiệu quốc gia"
(GDVN) - Tỷ phú chân chính không chỉ còn là một danh hiệu cá nhân, mà còn là thương hiệu quốc gia, cũng là một dạng hiền tài được ví như là nguyên khí quốc gia.

Bàn về giáo dục tinh hoa

Bàn về giáo dục tinh hoa
(GDVN) - Đào tạo các nhà khoa học ở Việt Nam, có những nơi, dường như chỉ để đào tạo ra những người lại tiếp tục hành nghề hướng dẫn khoa học cho người khác.

Màu… trí tuệ

Màu… trí tuệ
(GDVN) - Không tồn tại khái niệm màu sắc của trí tuệ, tuy nhiên có hai lý do để cho rằng “trí tuệ có màu xám”.