Quảng Ninh có Chủ tịch tỉnh mới

Quảng Ninh có Chủ tịch tỉnh mới
(GDVN) - Tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã bầu 2 chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.