Những máy tính nào được sử dụng trong kỳ thi phổ thông quốc gia 2019

11/05/2019 06:08
Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo đó, thực hiện theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT – BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/2/2018;

Thông tư số 04/2018/TT – BGD ĐT ngày 28/2/2018;

Thông tư số 3/2019/TT-BGD ĐT ngày 18/3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có các chức năng: soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi – nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.

Những máy tính nào được sử dụng trong kỳ thi phổ thông quốc gia 2019 ảnh 1
Những máy tính được sử dụng trong kỳ thi quốc gia 2019 (ảnh minh họa).

Danh sách cụ thể một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 là:

Casino FX 570MS, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus, FX 500 MS, FX 500 VNPlus, FX 580 VNX;

VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus, 680 EX Plus;

Catel NT CAVIET NT – 570 ES Plus II, NT – 570 ES Plus, NT – 500 MS, NT – 500ES Plus, NT – 570 VN Plus, NT – 580 EX;

Thiên Long FX590VN Flexio;

Deli 1710, D991ES;

Và các máy tính không có các chức năng: soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi – nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.

Đề nghị các sở giáo dục và đao tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng và trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phổ biến nội dung Thông báo này tới các giáo viên, học sinh và sinh viên thuộc phạm vi quản lý.

Trinh Phúc