Mệt mỏi như thi học sinh giỏi

Mệt mỏi như thi học sinh giỏi
GDVN- Nhiều học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở bây giờ không thích thú với việc vào đội tuyển, thậm chí một số em được thầy cô lựa chọn thì phụ huynh vào trường xin ra.