Phải tinh giản biên chế nhiều nhất Tỉnh, Trường CĐSP Hòa Bình chia sẻ lý do

13/01/2023 06:33
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình chia sẻ về việc thực hiện tinh giản 13 viên chức giáo dục trong giai đoạn 2022-2026. 

Trong Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tinh giản biên chế 37 viên chức, đơn vị thực hiện tinh giản nhiều nhất là trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình có 13 viên chức. Riêng năm 2022, đơn vị này đã tinh giản 3 giáo viên, dự kiến năm 2025 trường sẽ tinh giản 5 người.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch trên, cô Nguyễn Thị Lệ Hường - Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình cho hay, đơn vị có 2 tiêu chí trong việc thực hiện tinh giản biên chế viên chức.

"Một là dựa trên mức độ hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Hai là việc dôi dư giáo viên, khi một số mã ngành đào tạo của nhà trường không còn sinh viên để đào tạo, ví dụ như ngành Âm nhạc, Mỹ thuật", cô Hường chia sẻ.

Hiệu trưởng nhà trường giải thích thêm, trước đây, đơn vị có đào tạo ngành Âm nhạc, Mỹ thuật nhưng một số ngành này phải nâng chuẩn trình độ đào tạo, nên đơn vị đã không được đào tạo nữa. Đối với giảng viên những ngành này, họ đã có bằng Thạc sĩ.

Việc một số ngành phải nâng chuẩn trình độ đào tạo đã dẫn đến quy mô đào tạo sinh viên cũng giảm theo, đồng nghĩa cũng ảnh hưởng đến giáo viên. Tuy nhiên, việc này cũng ảnh hưởng không nhiều đến hoạt động đào tạo của nhà trường, bởi nhiều giáo viên đã chuyển đi, cùng với đó là giáo viên nghỉ hưu. Đơn vị cũng không tuyển mới giáo viên về trường.

"Việc tinh giản biên chế giáo viên trong trường, chủ yếu là đối với giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ. Việc này dựa trên khung đánh giá theo quy chế hoàn thành nhiệm vụ, Nghị định của Chính phủ, ngành hướng dẫn, trường xây dựng quy chế.

Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. (Ảnh: Nhà trường)

Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình. (Ảnh: Nhà trường)

Đặc biệt đối với trường cao đẳng sư phạm, ngoài việc giảng dạy còn phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Nếu giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, cũng như nghiên cứu khoa học sẽ dẫn đến việc đánh giá chung là không hoàn thành nhiệm vụ", Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình cho hay.

Cô Nguyễn Thị Lệ Hường cho hay, Ban Giám hiệu nhà trường nhận định, việc tinh giản biên chế là thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, cũng như của ngành chỉ đạo. Đơn vị cũng quán triệt, tuyên truyền rất tốt để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết theo lộ trình.

Giảng viên, nhân viên cũng xác định được trách nhiệm, vị trí việc làm của họ, nên việc thực hiện tinh giản biên chế không phải là dễ nhưng nhìn chung cũng đạt được kết quả.

"Việc tinh giản biên chế nhằm tinh gọn bộ máy để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, cũng như phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhà trường hiện tại. Bên cạnh đó là việc tự chủ của nhà trường cũng hiệu quả hơn, tránh lãng phí", Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình chia sẻ.

Tỉnh Hòa Bình tinh giản 2.379 biên chế giai đoạn 2022-2026

Nhằm đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế; ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về tinh giản biên chế tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2022-2026. [1]

Số lượng tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của tỉnh là 2.379 biên chế.

Theo đó, số lượng biên chế tinh giản giai đoạn 2022-2026 đối với công chức, viên chức đảm bảo tỷ lệ tối thiểu giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp được giao so với năm 2021.

Đối tượng áp dụng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ..

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2026 theo quy định.

Đơn vị này cũng sẽ thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kết quả tinh giản biên chế định kỳ 2 lần/năm.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện. Thẩm định dự toán kinh phí tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị, tổng hợp dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định.

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện. Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, ưu tiên giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế. Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời các việc có liên quan.

Link tham khảo:

[1] https://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/cms?=307119

Mạnh Đoàn