Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trước năm 2020

15/10/2019 16:09
Ngọc Hân
(GDVN) - Bộ Y tế kiến nghị tìm giải pháp để người cao tuổi thì được hưởng đầy đủ mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trước năm 2020.

Theo đó, Bộ Y tế cho rằng ngay sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo (đầu năm 2019), Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các chính sách an sinh xã hội với người cao tuổi theo các quy định của pháp luật.

Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến tháng 4/2019, cả nước có 11,3 triệu người cao tuổi và 6,2 triệu người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 95%, hiện tại chỉ còn khoảng 5% người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Báo cáo của cơ quan quản lý người cao tuổi cũng cho thấy, hiện tại số người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế hầu hết thuộc nhóm từ 60 - 79 tuổi, không thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội.

Thậm chí có người cao tuổi dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn không đủ điều kiện, khả năng tài chính để mua thẻ bảo hiểm y tế.

Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trước năm 2020 ảnh 1
Nhiều người cao tuổi dù được nhà nước hỗ trợ nhưng chưa đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ trước mắt xem xét điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi trên cơ sở tính toán khả năng cân đối quỹ.

Về mặt định hướng, ngân sách nhà nước đã giảm chi cho các bệnh viện do tính tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, do đó Bộ Y tế đề xuất dùng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giảm chi này để nâng mức đóng, mức hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có người cao tuổi cần ưu tiên.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ nhóm người cao tuổi từ 60 - 79 tuổi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động ngân sách từ nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn, ngoài phần kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Mức ngân sách hỗ trợ tại các địa phương (63 tỉnh) đóng bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi dự kiến là 700.000 đồng/1người cao tuổi hoặc người khuyết tật/1 năm, dự kiến khoảng 600 tỉ đồng/năm.

Bộ Y tế kiến nghị “Về lâu dài, cần đưa nội dung xây dựng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi vào nội dung vào sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế, làm thế nào tất cả các đối tượng đủ điều kiện công nhận là người cao tuổi thì được hưởng đầy đủ mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm…”.

Ngọc Hân