Vận chuyển ma túy trong va ly hai đáy

04/11/2011 11:19 Anh Vũ/Thanh niên
Kết quả đã phát hiện được 3 túi chất rắn màu trắng dạng tinh thể đóng trong bao ny lon màu vàng, cất giấu dưới đáy thứ hai của va ly...
Anh Vũ/Thanh niên