Giáo viên khổ sở với phổ cập giáo dục

Giáo viên khổ sở với phổ cập giáo dục
(GDVN) - Hầu như tất cả giáo viên đều ước mong, tới đây, giáo dục sẽ không còn phổ cập, để không còn thấy cảnh thực hiện phổ cập bằng mọi giá như thời gian vừa qua.