Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”

Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”
GDVN- 3 từ “Hạnh kiểm yếu” lạnh lùng như một bản án suốt đời mà hệ luỵ của nó đối với học sinh không thể đong đếm và lường hết được mọi chuyện đáng tiếc có thể xảy ra.