Vermaelen đóng vai tiền đạo, Arsenal thắng '4 sao'

04/12/2011 07:20 Đỗ Âu
(GDVN) - Wigan nói chung không đủ trình độ để cản bước một Arsenal đang lên chân với chiến thắng "4 sao".
Đỗ Âu