Cày ải… tư duy

Cày ải… tư duy
(GDVN) - Nếu không “cày ải tư duy” liệu “cánh đồng tư duy” của quan chức có trở nên khô cằn?

Giáo dục: “Quyền rơm, vạ đá”

Giáo dục: “Quyền rơm, vạ đá”
(GDVN) - Có “quyền” mà không có “lực”, dân gian gọi là “quyền rơm”, nếu cơ quan công quyền rơi vào tình trạng “quyền rơm” thì không thể thực thi quyền lực...