Pháp trị hay Nhân trị (3)

Pháp trị hay Nhân trị (3)
(GDVN) - Lấy đạo đức, nhân văn làm gương cho người khác không sai, song lồng “nhân văn” vào pháp luật không phải lúc nào cũng đúng.

Các địa phương nên học tập Đà Nẵng

Các địa phương nên học tập Đà Nẵng
(GDVN) - Nếu tổ chức thi tuyển vừa chọn được người tài lại làm động lực cho nhiều giáo viên tiềm năng cố gắng phấn đấu, học hỏi để ứng thí.