Sở, phòng chỉ cho tối đa 20% tổ trưởng, tổ phó xuất sắc, luật quy định thế nào?

24/06/2021 06:34
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu đã không có quy định Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc cơ quan quản lý địa phương tự ban hành thêm trần chỉ tiêu 20% xuất sắc là không phù hợp.

Ngày 23/6, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài viết “Sở Giáo dục Đồng Nai, phòng Nội vụ lên tiếng về chỉ tiêu 20% xuất sắc” của tác giả Hữu Đức.

Bài viết nhận được sự quan tâm của đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên ở Đồng Nai.

Theo nội dung bài viết: “Ngày 11/06/2021, Phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch có ban hành Công văn số 78/NV-CBCC về việc thực hiện tỷ lệ đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập.

Theo công văn này, các giáo viên giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chỉ được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số lượng tối đa 20% số lượng lãnh đạo, quản lý.”

Công văn số 78/NV-CBCC. Ảnh: Độc giả cung cấp

Công văn số 78/NV-CBCC. Ảnh: Độc giả cung cấp

Nội dung bài viết cũng phản ánh với quy định này thi giáo viên đã có thư phản ánh nêu rõ: “Ở tiểu học, nơi giáo viên này đang công tác, có 5 khối lớp, có 10 giáo viên là tổ trưởng, tổ phó chỉ xét 20% là 2 giáo viên được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Áp dụng quy định này, sau khi đã xét thi đua, còn lại 8 giáo viên là tổ trưởng, tổ phó không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong số đó, không ít tổ trưởng, tổ phó có rất nhiều thành tích như tham gia rất nhiều phong trào như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện… và hướng dẫn cho các em học sinh trong đội tuyển rất nhiều em đạt giải nhưng vướng là tổ trưởng, tổ phó.

Có rất nhiều giáo viên đã cố gắng nhiều năm để đăng ký các bằng khen nhưng theo công văn này thì năm nay không được xếp loại hoàn thành xuất sắc do "chỉ tiêu 20%" và đành phải chịu thiệt thòi trong việc xét bằng khen.”

Phản ánh của giáo viên theo cá nhân người viết là rất thực tế, thiết thực đối với nhà giáo đang đứng lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Phòng Nội Vụ huyện Nhơn Trạch cũng đã lên tiếng cho biết, việc đánh giá như trên dựa vào Công văn số 2481/SNV-QLBC&CCVC về việc đánh giá xếp loại viên chức, ngày 2/6/2021 của Sở Nội vụ và Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. [1]

Người viết tìm trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cũng như công cụ tìm kiếm Google thì không tìm thấy được Công văn số 2481/SNV-QLBC&CCVC về việc đánh giá xếp loại viên chức, ngày 2/6/2021 của Sở Nội vụ, không biết nội dung hướng dẫn như thế nào, có quy định chỉ xếp tối đa 20% viên chức lãnh đạo, quản lý xếp loại hoàn thành xuất sắc hay không và căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Việc đánh giá phân loại viên chức (kể cả viên chức giữ chức vụ quản lý như hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn) từ năm học này thực hiện theo Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Theo đó, việc đánh giá viên chức loại xuất sắc được quy định như sau:

Tại Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định:

“1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điềm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chi tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

d) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Như vậy trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá phân loại viên chức (kể cả viên chức quản lý) không có quy định và khống chế không quá 20% viên chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vì vậy, theo quan điểm của người viết việc cơ quan quản lý giáo dục, nội vụ địa phương ban hành quy định khống chế không quá 20% viên chức lãnh đạo trong đó có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là không phù hợp, gây thiệt thòi và mất mát quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của những người giữ chức vụ.

Giáo viên bức xúc vì quy định trên là hợp lý.

Nếu đã không có quy định Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc cơ quan quản lý địa phương tự ban hành thêm trần chỉ tiêu 20% xuất sắc là không phù hợp, những người giữ chức vụ quản lý như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là những người có chuyên môn cao, được tín nhiệm và có quyết định bổ nhiệm chức vụ nên nhiều người thực hiện tốt và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ nên khi họ thực hiện tốt nhiệm vụ đạt mức hoàn thành xuất sắc thì phải được xếp loại xuất sắc không có bất kỳ lý do gì để khống chế và hạ mức xếp loại những người trên.

Câu trả lời của Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng như Phó trưởng Phòng Nội Vụ huyện Nhơn Trạch theo cá nhân người viết là chưa thỏa đáng, chưa căn cứ vào Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá phân loại công chức, viên chức.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức quản lý, mong Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá viên chức quản lý, trong đó có nội dung khống chế tối đa 20% viên chức quản lý xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/so-giao-duc-dong-nai-phong-noi-vu-len-tieng-ve-chi-tieu-20-xuat-sac-post218748.gd

[2] Nghị định 90/2020/NĐ-CP http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200766

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

BÙI NAM