Tuyên Quang: có 2 thí sinh thi tuyển vào vị trí Hiệu trưởng Tiểu học Lương Thiện

29/04/2022 06:35
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 2 thí sinh vượt qua vòng thi thứ nhất đã bước vào vòng thi thứ hai, của cuộc thi tuyển Hiệu trưởng trường tiểu học Lương Thiện (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Ngày 20/4 vừa qua, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thiện, với phần thi bảo vệ đề án.

Đến dự và chỉ đạo kỳ thi có lãnh đạo huyện Sơn Dương có bà Phạm Thị Nhị Bình, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển huyện Sơn Dương.

Dựa trên kết quả vòng thi thứ nhất, 2 thí sinh là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Trào và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thiện tiếp tục thi vòng thi phần thi bảo vệ đề án cho chỉ tiêu là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thiện.

Bà Phạm Thị Nhị Bình - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển huyện Sơn Dương phát biểu trước khi buổi thi bắt đầu. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Dương)

Bà Phạm Thị Nhị Bình - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển huyện Sơn Dương phát biểu trước khi buổi thi bắt đầu. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Dương)

Theo quy định, các thí sinh có thời gian trình bày bài dự thi không quá 45 phút. Giám khảo của hội đồng thi tuyển chấm điểm độc lập.

Đề án với nội dung đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, yếu của đơn vị sử dụng chức danh dự tuyển; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống trong quản lý.

Việc tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự đột phá và môi trường cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục; thu hút, lựa chọn những người thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

Mạnh Đoàn