Quảng Nam phấn đấu 50% trường nghề chất lượng cao là trường học số vào năm 2025

30/01/2023 06:47
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, kiểm tra giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý.

Ngày 29/1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành kế hoạch "thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, có 50% trường nghề chất lượng cao là trường học số. Ảnh minh họa

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, có 50% trường nghề chất lượng cao là trường học số. Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng.

Đồng thời, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số;

Phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số; Phấn đấu 80% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số;

Phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới. Hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025;

Phấn đấu 60% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia;

Phấn đấu triển khai 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện lên dịch vụ công toàn trình được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023;

Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trung cấp đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số;

Có 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Quảng Nam vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030;

Phấn đấu 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025;

Phấn đấu ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số.

AN NGUYÊN