Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

22/11/2019 17:12
Đỗ Thơm
(GDVN) - Theo kết quả bỏ phiếu kín, có 30 phiếu không đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chiều ngày 22/11, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với ông Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-202. Ảnh chụp màn hình
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-202. Ảnh chụp màn hình

Theo kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định, số phiếu đồng ý là 456 chiếm 94%, số phiếu không đồng ý 0.

Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến có 424 phiếu đồng ý bằng 87%, số phiếu không đồng ý 30 bằng 6%.

Ngay sau đó, các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến với tỷ lệ 81,78% đại biểu tán thành.

Cùng với đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với ông Nguyễn Khắc Định với 100% đại biểu tán thành.

Trước đó, sáng 22/11, Quốc hội đã nghe Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Đỗ Thơm