Năm học mới liệu có hết lạm thu?

Năm học mới liệu có hết lạm thu?
(GDVN) - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, ngành giáo dục lại thể hiện quyết tâm chống lạm thu. Quyết tâm là vậy tại sao lạm thu vẫn cứ xảy ra?