Quy định mới về thi tuyển công chức

Quy định mới về thi tuyển công chức
GDVN- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Thưởng và phạt trong giáo dục

Thưởng và phạt trong giáo dục
(GDVN) - Thưởng hay phạt, đều có mục đích chung, giáo dục con người trở nên hoàn thiện, theo chuẩn mực đạo đức xã hội.