5 trường hợp bị đình chỉ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

05/06/2020 13:22
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi đơn vị có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quy định về xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi. Theo dự thảo, mọi vi phạm Quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

Đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này.

5 trường hợp bị đình chỉ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông  ảnh 1

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương