Cán bộ và Cái gốc

Cán bộ và Cái gốc
(GDVN) - Điều mà người dân và không ít đảng viên chưa biết là trong số hơn 180 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược đã được bồi dưỡng, ai được quy hoạch vào vị trí nào...

Dân chủ, tầm nhìn 2021

Dân chủ, tầm nhìn 2021
(GDVN) - Không làm không có sai phạm, đây có phải là nguyên nhân khiến một bộ phận được “quy hoạch” áp dụng chiến thuật “nín thở, lặn sâu”?